Eksperci INTERkrąż uczestnikami XI Międzynarodowej Konferencji Techniki Urabiania 2019

01.10.2019
Od 17 do 20 września w Krynicy-Zdroju specjaliści INTERkrąż poznawali i omawiali najnowsze rozwiązania z zakresu mechanizacji i automatyzacji prac w branży górniczej. Eksperci mieli również okazję wymienić się doświadczeniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych.

Od wielu lat INTERkrąż prowadzi ścisłą współpracę badawczo-rozwojową z czołowymi uczelniami technicznymi w Polsce. Coroczna Międzynarodowa Konferencja techniki Urabiania jest organizowana przez długoletniego partnera INTERkrąż – Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Tematyka tegorocznej konferencji skupiała się nie tylko wokół kierunków rozwoju branży górniczej w Polsce, technik urabiania surowców i ich transportu oraz przeróbki oraz kwestii z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania w górnictwie. Sporo uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z ochroną środowiska, omawiane były m.in. alternatywne źródła i metody pozyskania energii i surowców, sposoby rekultywacji terenów górniczych i zagospodarowania starej infrastruktury, a także technologie odzyskiwania surowców z materiałów odpadowych.

INTERkrąż jako producent krążników najwyższej jakości regularnie bierze udział w ważnych dla przemysłu wydobywczego wydarzeniach. Spotykamy się z wiodącymi badaczami i ekspertami branży, działającymi nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Rozwijamy w ten sposób nasze kompetencje i technologie, ale również uczestniczymy w ten sposób w wyznaczaniu kierunku rozwoju branży górniczej.