Opracowanie strategii działalności międzynarodowej

06.06.2018
Projekt UE pn. Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa "INTERkrąż" Sp. z o.o.

logoUE4.jpg [19.82 KB]

 

"INTERkrąż" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje projekt pn. "Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa "INTERkrąż" Sp. z o.o.". Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich mśp (konkurs w roku 2017).

Cel projektu

Jako główne cele projektu Wnioskodawca wskazał:

  1. dokonanie sprzedaży eksportowej produktów we wskazanych ilościach sztuk:
  2. zrealizowanie łącznej sprzedaży krążników do 3 krajów w określonej ilości sztuk,

w okresie 01.07.2018 - 30.06.2019 r., tj. w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

 

Planowane efekty:

  • Liczba kontaktów biznesowych: 38
  • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji: 24
  • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport

Beneficjent

INTERkrąż sp. z o.o.

Wartość projektu

koszty kwalifikowane: 348 456 zł

koszty ogółem: 389 256,16 zł

Wkład Funduszy Europejskich

174 228 zł