Opracowanie wytycznych do zmian konstrukcyjnych krążników do przenośników taśmowych, uwzględniających wpływ luzu osiowego na ich opory obracania i trwałość

18.03.2019
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

RPOW Małopolskiego

"INTERkrąż" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „ Opracowanie wytycznych do zmian konstrukcyjnych krążników do przenośników taśmowych, uwzględniających wpływ luzu osiowego na ich opory obracania i trwałość” . Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Nazwa projektu

"Opracowanie wytycznych do zmian konstrukcyjnych krążników do przenośników taśmowych, uwzględniających wpływ luzu osiowego na ich opory obracania i trwałość."

Cel projektu

Przedmiotowy projekt został sformułowany w oparciu o dwa cele, które umożliwią unowocześnienie oferty głównej firmy oraz kolejny krok w kierunku zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku: zwiększenie trwałości krążnika, zmniejszenie energochłonności krążnika.

Beneficjent

INTERkrąż Sp. z o.o.

Wartość projektu (wydatki kwalifikowane)

100 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich

90 000,00 zł

 

Projekt - Mapa dotacji