Wdrożenie do produkcji unowocześnionych wsporników

17.05.2018
Projekt UE pn. Dywersyfikacja asortymentu firmy INTERkrąż poprzez wdrożenie do produkcji unowocześnionych wsporników do przenośników taśmowych.

logoUE2.jpg [23.48 KB]

 

Nazwa projektu

Dywersyfikacja asortymentu firmy INTERkrąż poprzez wdrożenie do produkcji unowocześnionych wsporników do przenośników taśmowych.

Cel projektu

Implementacja unowocześnionych wsporników do przenośników taśmowych oparta na innowacyjnej, zrobotyzowanej linii technologicznej, celem podniesienia jakości produktu.

Beneficjent

INTERkrąż sp. z o.o.

Wartość projektu

6 509 037,00 zł

Dofinansowanie

2 116 760,00 zł

Źródło finansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP
Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP