Construcții

Sistemul de management al calității al companiei INTERKrąż conform ISO 9001: 2015 garantează Clienților noștri calitate la cel mai înalt nivel global.

Construcțiile companiei INTERkrąż sunt fabricate în conformitate cu cerințele standardelor principale cu privire la sudarea construcțiile de oțel. Sistemele de control al calității implementate pe linia de producție garantează îndeplinirea tuturor cerințelor standardelor sus menționate, precum și a cerințelor speciale ale Clientului.

Pentru a ieși în întâmpinarea tuturor cerințelor Clienților noștri, suntem capabili să ne adaptăm într-un timp foarte scurt la cerințele tot mai mari ale utilizatorului final.

Certyfikat

 Standarde

  • PN-EN 1011-1 Sudare - Recomandare pentru sudarea metalelor - Partea 1: Instrucțiuni generale cu privire la sudarea curbată.
  • PN-EN 1011-2 Sudare - Recomandare pentru sudarea metalelor - Partea 2: Sudarea curbată a oțelurilor feritice.
  • PN-EN ISO 13920 Sudare. Toleranțe generale pentru construcțiile de sudură. Dimensiuni liniare și unghiulare. Forma și locația.
  • PN-EN ISO 5817 Sudare. Articulații sudate din oțel Nichel, Titan și aliaje ale acestora (cu excepția sudurilor cu fascicul). Nivelul calității conform neconformităților de sudare.
  • DIN 22107 - Echipamente de manipulare mecanică continuă; Seturi idler pentru transportoare cu bandă pentru materiale vrac; Dimensiuni principale.