Kanxhat

Sistemi i menaxhimit të cilësisë në kompaninë INTERKrąż sipas ISO 9001: 2015 si dhe certifikatat e zotëruara që na autorizojnë të shënojmë kanxhat tona me shenjën e sigurisë "B", u garantojnë klientëve tanë cilësinë në nivelin më të lartë botëror.

Kanxhat e kompanisë INTERkrąż prodhohen në përputhje me kërkesat e normës PN-G-15091 "Kanxhat e Minierave - Kërkesat" dhe u nënshtrohen testeve çdo tre muaj në përputhje me normën PN-G-15092 "Kanxhat e Minierave - Analizat" në Institutin Qendror të Minierave, gjë e cila është e mbështetur nga raporti përkatës. Sistemi i cilësisë i futur në linjën e prodhimit garanton përmbushjen e të gjitha kërkesave të cilësisë dhe kërkesave të veçanta të Klientit.

Për të kënaqur të gjithë Klientët tanë, ne jemi në gjendje të përshtatemi në një kohë shumë të shkurtër me kërkesat gjithnjë në rritje të përdoruesit përfundimtar.

Certyfikaty

Norma

  • PN-G-15091 Kanxha Minierash- Kërkesa
  • PN-G-15092 Kanxha Minierash- Analiza