Parku makinerik

Parku makinerik

Kompania INTERKrąż Sp. z o.o. disponon aktualisht një sipërfaqe totale të sallave të prodhimit prej mbi 12 000 m2, që jep një vëllim mbi 70 herë më të madh sesa kishte salla e parë e prodhimit dhe magazinimit të kompanisë sonë, e ndërtuar në vitin 1986. Baza prodhuese - teknike përbëhet nga një park makinerish të pasur, dhe proceset moderne të prodhimit dhe teknologjike janë plotësisht të automatizuara dhe robotike. Në punën tonë, ne përdorim, mes të tjerash:

  • Makineri profesionale CNC (përpunuese, prerëse),
  • stacionet e automatizuara të saldimit,
  • Shtypësi hidraulik i kontrolluar numerikisht,
  • një prerëse moderne me lazer,
  • linja e lyerjes me pluhur e automatizuar plotësisht.

Saldimi me efektivitet të lartë

Linja e automatizuar e saldimit është e pajisur me 10 robota efikase saldimi, të cilat u projektuan në sistemin TWIN. Kjo lejon të saldohet një element me dy robotë njëkohësisht, gjë që shkurton procesin e krijimit të elementit dhe jep efikasitet më të madh të linjës së prodhimit. Koha e saldimit të një ruli është vetëm disa dhjetëra sekonda, në varësi të diametrit të tij, dhe saldimi i një suporti për robotët tanë janë vetëm disa minuta.

 

Teknologjia e lazerit

Për prodhimin e suporteve të cilësisë së lartë, ne përdorim një linjë të avancuar teknologjike, të pajisur mes të tjerash, me një prerëse me lazer të kontrolluar numerikisht së bashku me sistemin ngarkues - marrës të llamarinave. Falë kësaj zgjidhje, prerësja jonë jep mundësinë e punës pothuajse të pambikëqyrur. Përdorimi i teknologjisë me efektivitet të lartë të prodhimit të suporteve na lejon të ulim kostot e prodhimit, dhe të kufizojmë ndikimin negativ të proceseve të prodhimit mbi mjedisin natyror. Përdorimi i teknologjisë së lazerit në procesin e prodhimit na lejon praktikisht nga dita në ditë për të modifikuar dhe përshtatur produktet e ofruara me kërkesat konkrete të Klientëve, dhe gjithashtu na jep mundësinë për një zbatim të shpejtë dhe efektiv i koncepteve të reja të prodhimit.

 

Reparti modern i lyerjes me bojë pluhur

Një element i rëndësishëm në procesin e prodhimit të kompanisë sonë është një repart modern i automatizuar i lyerjes me bojë pluhur, falë të cilit shkurtohet ndjeshëm koha e dorëzimit të produktit përfundimtar te marrësi. Reparti i lyerjes robotik është në gjendje të kryejë të gjithë ciklin e lyerjes së një grupi të madh të ruleve për vetëm 2,5 orë, dhe pjekja e bojës pluhur në temperaturë prej 180 ° C merr vetëm 10 minuta. Reparti i lyerjes modern lejon të aplikohet një shtresë llaku me një trashësi prej min. 80 μm. Shpejtësia e shiritit të llakut është nga 0.8 në 1.2 m / min, ndryshimi i të gjithë linjës për një ngjyrë tjetër të veshjes nuk na merr më shumë se disa dhjetëra minuta. Përdorimi i teknologjisë shumë efektive të lyerjes është tërësisht miqësor ndaj mjedisit.