Historia

Me traditën në modernizëm

firma.jpg [58.82 KB]Gjithçka filloi në vitin 1987, kur u themelua Ndërmarrja Zejtare. Që nga fillimi i aktivitetit të saj, kjo ndërmarrje e vogël u fokusua në prodhimin e pjesëve përbërëse për shiritat transportues. Cilësia e lartë e elementeve të krijuara në atë kohë bëri që produktet e ofruara të kishin një pritje shumë të mirë në treg, gjë që rezultoi në një rritje të numrit të porosive nga ndërmarrjet polake.

  • Pasojë e natyrshme e suksesit të madh të produkteve tona ishte zhvillimi i mëtejshëm i kompanisë si në aspektin e infrastrukturës ashtu edhe atë të teknologjisë. Në vitin 1992 kompania futi një brand të ri nën emrin – Ndërmarrja Prodhuese - Tregtare INTERkrąż. Së bashku me ndryshimet e imazhit, ne gjithashtu zgjeruam ofertën tonë të produkteve, duke u propozuar klientëve tanë rulet e plota për shiritat transportues.
  • Filluam aktivitetin e kompanisë në një sallë prodhimi dhe magazinimi të ndërtuar në vitin 1986 me një sipërfaqe totale prej 150 m2. Zhvillimi i shpejtë i kompanisë na kërkoi që vazhdimisht të modernizohemi dhe të zgjeronim fabrikën, deri në vitin 2005, kur u bë riorganizimi më i madh i fabrikës sonë.
  • Në vitin 2006, ne krijuam një shoqëri tregtare që u regjistrua në Regjistrin Kombëtar Gjyqësor si INTERKrąż Spółka z o.o. (Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar).
  • Në vitin 2008 filluam prodhimin e një grupi tërësisht të ri produktesh, dmth konstruksioneve të çelikta për shiritat transportues.
  • Duke vëzhguar ndryshimet e vazhdueshme që po ndodhin në tregun kombëtar dhe ndërkombëtar, si dhe duke analizuar nevojat dhe pritshmëritë e raportuara nga Klientët, në vitin 2011 kemi vendosur për të ndërtuar një ndërmarrje moderne të prodhimit që do të plotësonte të gjitha kërkesat , si tonat ashtu dhe të Kontraktorëve.
    Investimi ndodhet në qytetin e Trzyciąż, rrethi Małopolska dhe përfundoi në vitin 2013. Salla e prodhimit dhe e magazinimit e përfunduar për përdorim ofronte një sipërfaqe totale prodhimi prej 8,000 m2. Me kalimin e kohës, sipërfaqja e sallës së prodhimit është rritur deri mbi 12,000 m2, që është 70 herë më shumë se salla fillestare e prodhimit dhe e maganizimit. Së bashku me objektet moderne të prodhimit, ne kemi hapur edhe një zyrë të re administrative dhe sociale me një sipërfaqe prej 1,000 m2. Kompania jonë aktualisht krijon vende pune për gati 150 punonjës të kualifikuar dhe me përvojë.
  • Në vitin 2012, kemi futur në ofertën e shitjes elementet e skeletit të kanxhave.

28.jpg [65.53 KB]

 

Pas më shumë se 35 viteve të aktivitetit, duke filluar nga e para me një skuadër me dy persona në një ndërmarrje zejtare modeste, ne kemi krijuar një markë të fortë e të njohur si brenda ashtu dhe jashtë vendit, duke u bërë lider në prodhimin e ruleve për shiritat transportues në tregun polak dhe në Evropën qendroro–lindore.