TEKNOLOGJIA

 Teknologjia e prodhimit të ruleve dhe elementeve të konstruksionit si pjesë këmbimi për shiritat transportues duhet të promovojë zgjidhjet me kosto më të leverdisshme. Tregu i sotëm paraqet pritshmëri dhe kërkesa të larta. Ndërgjegjësimi i klientit na detyron të ofrojmë një produkt që plotëson standardet e larta duke ruajtur çmimin më të ulët. Kjo është e mundur falë ekipit të njerëzve me përvojë, duke filluar me fazën e projektimit me përdorim të sistemeve CAD nëpërmjet simulimeve të ngarkesave në programet ndihmëse të etapës së projektit dhe duke përfunduar me prodhimin e produkteve të gatshme me përdorimin e inovacioneve të procesit.

Faza e projektimit transferohet në fazën e prodhimit falë një parku makinerik të pasur. Procesi i prodhimit bazohet në linja teknologjike automatike dhe robotike shumë efektive. Produktet mund të bëhen në standarde të ndryshme në përputhje me dëshirat e klientit dhe të destinuara për një lloj të caktuar transportuesi.