Porositë

Etapat e realizimit të porosisë

Më e rëndësishmja për ne është që të ofrojmë produkte të cilësisë më të lartë të përshtatura në mënyrë ideale nga ana teknike me nevojat dhe pritshmëritë e Klientëve tanë. Ne realizojmë edhe projektet më komplekse bazuar në projektet e ofruara nga klientët dhe në bashkëpunim të ngushtë me ta.

Fazat e realizimit të porosisë për produktet standarde

 • Dërgimi i kërkesës për ofertë nga ana e Klientit në departamentin e ofrimit dhe blerjeve.
 • Sqarimi i detajeve nga ana jonë në rast të mungesës së tyre në kërkesën për ofertë.
 • Dërgimi i një oferte tregtare për Klientin.
 • Bërja e porosisë nga Klienti.
 • Marrja nga Klienti e konfirmimit të porosisë që do të kryhet së bashku me shënimin e personit koordinues.
 • Dërgimi i informacionit nga koordinatori në lidhje me afatin e kryerjes së porosisë.
 • Vendosja e datës së marrjes / dorëzimit të produkteve të porositura.

Fazat e realizimit të porosisë për produktet jo standarde

 • Dërgimi i kërkesës për ofertë nga Klienti.
 • Analiza e projektit nga departamenti i konstruksionit dhe teknologjisë.
 • Dërgimi i një oferte tregtare për Klientin.
 • Bërja e porosisë nga klienti.
 • Marrja nga Klienti i konfirmimit të porosisë që do të kryhet së bashku me shënimin e personit koordinues.
 • Dërgimi i informacionit nga koordinatori në lidhje me afatin e kryerjes së porosisë.
 • Vendosja e datës së marrjes / dorëzimit të produkteve të porositura.

Nën këtë link mund të shkarkoni formularin e porosisë

Në rastin e një porosie jo standarde, periudha e realizimit të saj mund të jetë më e gjatë.