Rulet drejtuese

Specifikimi përshkrues

Boshti i rulit:
Shufër rrethore e sheshuar, sipas EN 10060, material: S235JR,

Trupi i rulit:
Tub çeliku me qepje, sipas EN 10219, materiali S235JR,
Tub çeliku pa qepje, sipas EN 10216, materiali S235JR,

Bucela:
- çeliku, e shtypur, e salduar, materiali DD11 sipas EN 10111,

Kushinetat:
- me saçma, të tërthorta, njërreshtore
- vulosje sipas kërkesave të klientit 1Z, 2Z, 2RS,
- hapësirë radiale C3 ose C4,
- përmasat e disponueshme 6204, 6305, 6206,

Vulosja:
- Vulosja labirintike kompakte 5 elementëshe,
- labirint i bërë nga marteriali artificial poliamid, tërësia e mbushur me graso,
- Kapaku i jashtëm dhe deflektori poliamid ose çeliku i galvanizuar,

Dimensionet minimale: 100 mm
Dimensionet maksimale: 250 mm,
Shtrirje e temperaturave të punës: -30 ° deri + 120° C

Cilësia
Përshkrimi i produktit

Qëllimi / aplikimi

Detyra e ruleve drejtuese është të parandalojë lëvizjet e tërthorta të padëshirueshme të shiritit që mund të pengojnë funksionimin e të gjithë sistemit të transportit. Përdorimi i tyre është veçanërisht i rëndësishëm në pjesët e lakuara të shiritave të projektuar dhe në stacionet e centralizimit. Detyra kryesore që ata kryejnë është se bëjnë që elementet të jenë universale dhe ne mund t'i takojmë ato në të gjitha llojet e industrive.

Karakteristikat e produktit / përshkrimi i përgjithshëm

Të gjithë rulet drejtuese janë bërë në një version standard që siguron kompromis më të mirë midis qëndrueshmërisë së mahnitshme dhe efikasitetit të punës. Bucela është bërë me anë të shtypjes së ftohtë dhe të ngjitur në mënyrë të përhershme me trupin nëpërmjet saldimit.

Variantet / modifikimet e porosive individuale

Rulet drejtuese për shkak të rolit të tyre të rëndësishëm në të gjithë procesin e ndërtimit të transportuesit dhe kërkesat e ndryshme të vendosura para tyre mund të bëhen në përputhje me nevojat individuale të klientëve. Të interesuarit mund të zgjedhin mes trashësive të ndryshme të paretit të trupit të jashtëm, si dhe të vendosin diametra të ndryshëm dhe dimensionet e skajit të boshtit.

Diametra elastike

Nevojat e kompanive individuale dhe industrive janë të ndryshme, prandaj klientët mund të zgjedhin mes diametrave të ndryshëm të trupit të jashtëm dhe në këtë mënyrë përshtasin rulet me specifikat e shiritave transportues të projektuar në kompanitë e tyre. Në ofertën INTERKrąż janë në dispozicion rulet drejtuese me një diametër prej 63.5; 88.9; 108 dhe 133 mm.

Rezistenca ndaj ndotjes

Falë vetive unike vulosëse, rulet drejtuese janë plotësisht rezistente ndaj çdo ndotjeje të krijuar në mjedisin e punës. Për shkak të zbatimit të vulosjes labirintike me shumë nivele, elementet mund të përmbushin në mënyrë efektive detyrën e tyre në mjedis të lagësht dhe me pluhur, pa humbur vetitë dhe efikasitetin operacional.

Karakteristikat e produktit
  • mbrojtja kundër ndryshkut
  • lloje të ndryshme të përfundimit të aksit