Rulet e mbështjella/të gomëzuara

Specifikimi përshkrues

Boshti i rulit:
Shufër rrethore e sheshuar, sipas EN 10060, material: S235JR,
Shufër rrethore e tërhequr, sipas EN 10278, material: S235JR,

Trupi i rulit:
Tub çeliku me qepje, sipas EN 10219
Tub çeliku pa qepje, sipas EN 10216
Tuba precizë sipas EN 10305.
Të gjitha tuba të bërë nga lloji S235JR

Bucela:
- çeliku, e shtypur për montimin e shpejtë të tipit RL e ngjeshur, materiali DD11 sipas EN 10111,
- çeliku, e shtypur, e salduar, materiali DD11 sipas EN 10111,
- bucela prej gize, materiali gizë EN-GJL200 sipas EN 1561,

Kushinetat:
- me saçma, të tërthorta, njërreshtore
- vulosje sipas kërkesave të klientit 1Z, 2Z, 2RS,
- hapësirë radiale C3 ose C4,
- përmasat e disponueshme 6204, 6304, 6205, 6305, 6206, 6306, 6307, 6308,

Vulosja:
- Vulosja labirintike kompakte 5 elementëshe,
- labirint i bërë nga marteriali artificial poliamid, tërësia e mbushur me graso,
- Kapaku i jashtëm dhe deflektori poliamid ose çeliku i galvanizuar,

Dimensionet minimale: 160 mm
Dimensionet maksimale: 2200 mm,
Shtrirje e temperaturave të punës: -25 ° deri + 75 ° C

Cilësia
Përshkrimi i produktit

Qëllimi / aplikimi

Roli i rulit të mbështjellë është që të drejtojë shiritin brenda linjës transportuese të projektuar. Për shkak të shtresës së jashtme shtesë dhe mundësive të mëdha të individualizimit, modelet e mbështjella mund të përdoren pothuajse në të gjitha kushtet, nga industritë e rënda, në industrinë e lehtë ushqimore.

Karakteristikat e produktit / përshkrimi i përgjithshëm

Falë shtresës së gomës të qëndrueshme dhe elastike, shiriti transportues mirëmbahet dhe mbrohet nga dëmtimi gjithmonë. Përveç kësaj, shtresa e jashtme rrit diametrin e rulit, duke rritur në mënyrë të konsiderueshme jetëgjatësinë.

Variantet / modifikimet e porosive individuale

Për të përshtatur më së miri ofertën INTERkrąż me nevojat e klientëve dhe specifikat e industrive, rulet e mbështjella janë bërë në disa variante që karakterizohen nga parametra të ndryshme. Klientët që kërkojnë zgjidhjet më të mira për kompanitë e tyre mund të zgjedhin në aspektin e diametrit të jashtëm të trupit dhe trashësisë së tij, diametrit të boshtit dhe madhësisë së fundit të tij, përmasën e kushinetës ose standardin e prodhimit.

Standardet e performancës

Rulet e mbështjella me INTERkrąż prodhohen në disa standarde të performancës. Zgjedhja e duhur varet nga specifika e detyrave të përcaktuara për ta nga industria e veçantë. Për të gjitha kompanitë që kanë nevojë për transportin e materialeve të lehta gjatë prodhimit, janë bërë versione Light, Standard. Të gjithë ata që kanë nevojë për elemente më të qëndrueshme duhet të zgjedhin një version të përforcuar Standard ose të përshtatur për kushtet më Heavy Duty.


Puna me zë të ulët

Rulet e mbështjella gjithashtu do të thotë rehati e cila rezulton nga puna me zë të ulët. Shtresa e gomave zbut efektivisht tingujt e krijuar në pikën e takimit të rulit dhe shiritit. Funksionaliteti është me rëndësi të madhe kur në sallën e prodhimit punojnë qindra elementë që mund të lëshojnë tinguj bezdisës që ndikon në uljën e komfortit të punës së të punsuarëve dhe në mënyrë indirekte ne rendimentin e tyre.

Karakteristikat e produktit
  • puna e qetë