Osiągnięcia

W 2017 roku zostaliśmy laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Innowacyjna firma” za projekt „Zakup i wdrożenie technologii modyfikacji powierzchni płaszcza krążników gładkich produkcji firmy INTERkrąż, jako odpowiedź na zidentyfikowane problemy w eksploatacji przenośników taśmowych”.

Wieloletnimi współpracownikami w zakresie działań badawczo-rozwojowych w naszej firmie są liczni eksperci zawodowo oraz naukowo związani z czołowymi uczelniami technicznymi w Polsce (Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki).

Wspólnie z Politechniką Krakowską opracowaliśmy innowacyjną technologię umacniania warstwy wierzchniej płaszcza krążników stalowych gładkich, dzięki której możliwe jest zdecydowane wydłużenie żywotności krążnika. Nasze rozwiązanie zostało wdrożone oraz poddane badaniom eksploatacyjnym w jednej z polskich kopalń.

Po ponad 30 latach intensywnej pracy i nieustającego rozwoju firmy zdobyliśmy ugruntowaną pozycję na rynku zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Dziś działamy globalnie, a nasze produkty trafią m.in. do takich krajów, jak:

Algieria, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Ghana, Grecja, Holandia, Irlandia, Kazachstan, Liban, Litwa, Łotwa, Maroko, Niemcy, Nigeria, Norwegia, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Ukraina, Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

mapa33.png [70.68 KB]