Certyfikaty i Normy

Certyfikaty

System certyfikacji jest dla nas niezwykle istotny nie tylko z wizerunkowego punktu widzenia, ale przede wszystkim jako potwierdzenie najwyższej jakości oraz bezpieczeństwa produkowanych przez nas produktów.

Certyfikat ISO 9001-2015

PN-EN ISO 9001-2015 to międzynarodowa norma określająca wymagania, jakie powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Wdrożona przez nas norma ISO 9001-2015 jest ukierunkowana na zrozumienie oraz spełnienie wymagań Klienta, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich nieustanne doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary.

ATEX DIRECTIVE 2014/34/UE

Dyrektywa 2014/34/UE to certyfikat dostarczany przez nas wraz z gotowymi elementami, który świadczy o przeznaczeniu naszych produktów do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Elementy objęte dyrektywą ATEX posiadają również znakowanie CE, będące naszą deklaracją, że oznakowane produkty spełniają wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej, a więc dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego.

GIG Certyfikat nr B/2181/V/2023

Certyfikat nr B/2181 to dokument wydany przez Główny Instytut Górnictwa w Polsce, uprawniający nas do oznaczania produktów znakiem bezpieczeństwa „B”. Został on wydany zgodnie z programem certyfikacji wyrobów nr PCDW-01. Nadany nam Wspólny Znak Towarowy Gwarancyjny „B” świadczy, że nasze krążniki stalowe Ø 108 są bezpieczne w użytkowaniu, nowoczesne, przyjazne środowisku naturalnemu, a także wzbudzają zaufanie u odbiorców.

GIG Certyfikat nr B/2182/V/2023

Certyfikat nr B/2182 to dokument wydany przez Główny Instytut Górnictwa w Polsce, uprawniający nas do oznaczania produktów znakiem bezpieczeństwa „B”. Został on wydany zgodnie z programem certyfikacji wyrobów nr PCDW-01. Nadany nam Wspólny Znak Towarowy Gwarancyjny „B” świadczy, że nasze krążniki stalowe Ø 89 są bezpieczne w użytkowaniu, nowoczesne, przyjazne środowisku naturalnemu, a także wzbudzają zaufanie u odbiorców.

GIG Certyfikat nr B/2183/V/2023

Certyfikat nr B/2183 to dokument wydany przez Główny Instytut Górnictwa w Polsce, uprawniający nas do oznaczania produktów znakiem bezpieczeństwa „B”. Został on wydany zgodnie z programem certyfikacji wyrobów nr PCDW-01. Nadany nam Wspólny Znak Towarowy Gwarancyjny „B” świadczy, że nasze krążniki stalowe Ø 159 są bezpieczne w użytkowaniu, nowoczesne, przyjazne środowisku naturalnemu, a także wzbudzają zaufanie u odbiorców.

GIG Certyfikat nr B/2184/V/2023

Certyfikat nr B/2184 to dokument wydany przez Główny Instytut Górnictwa w Polsce, uprawniający nas do oznaczania produktów znakiem bezpieczeństwa „B”. Został on wydany zgodnie z programem certyfikacji wyrobów nr PCDW-01. Nadany nam Wspólny Znak Towarowy Gwarancyjny „B” świadczy, że nasze krążniki stalowe Ø 133 są bezpieczne w użytkowaniu, nowoczesne, przyjazne środowisku naturalnemu, a także wzbudzają zaufanie u odbiorców.

GIG Certyfikat B/2630/2017

Certyfikat B/2630/2017 to dokument wydany przez Główny Instytut Górnictwa w Polsce, uprawniający nas do oznaczania produktów znakiem bezpieczeństwa „B”. Został on wydany zgodnie z programem certyfikacji wyrobów nr PCDW-01. Nadany nam Wspólny Znak Towarowy Gwarancyjny „B” świadczy, że nasze kotwy wklejane są bezpieczne w użytkowaniu, nowoczesne, przyjazne środowisku naturalnemu, a także wzbudzają zaufanie u odbiorców.

Normy

Krążniki do przenośników taśmowych muszą spełniać wymagania m.in. normy PN – ISO 1537-1997 oraz PN – M 46606-2010, lub norm im równoważnych. Materiały, wykonane części, montaż oraz współdziałanie naszych produktów są zgodne z normą PN – M 46606-2010, PN ISO 1537, PN – EN 13463-1, PN – EN 13463-5 oraz międzynarodowymi standardami norm DIN.

Atex2020-Interkraz.PNG [474.46 KB]