Wsporniki

System zarządzania jakością firmy INTERkrąż według ISO 9001:2015 gwarantuje naszym Klientom jakość na najwyższym światowym poziomie.

Konstrukcje tras do przenośników taśmowych (wsporniki)  firmy INTERkrąż produkowane są zgodnie z wymaganiami głównych norm dotyczących spawania konstrukcji stalowych.  Wprowadzone systemy kontroli jakości na linii produkcyjnej gwarantuje spełnienie wszystkich wymagań powyższych norm jak i specjalnych wymagań Klienta.

Wychodząc naprzeciw wszystkim naszym Klientom, jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie dostosować się do coraz większych wymagań jakie stawia przed nami odbiorca końcowy.

Certyfikat

 Normy

  • PN-EN 1011-1 Spawanie - Zalecenie odnośnie spawania metali - Część 1:Ogólne wytyczne odnośnie spawania łukowego.
  • PN-EN 1011-2 Spawanie - Zalecenie odnośnie spawania metali - Część 2:Spawanie łukowe stali ferrytycznych.
  • PN-EN ISO 13920 Spawalnictwo. Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji spawalniczych. Wymiary liniowe i kątowe. Kształt i położenie.
  • PN-EN ISO 5817 Spawanie. Złącza spawane ze stali Niklu, Tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką). Poziom jakości według niezgodności spawlaniczych.
  • DIN 22107 - Continuous mechanical handling equipment; Idler sets for belt conveyors for loose bulk materials; Principal diemensions.