Projektowanie

Projektowanie

Firma INTERkrąż posiada innowacyjny dział konstrukcyjno-technologiczny, w którym doświadczeni inżynierowie, z wykorzystaniem najnowszej technologii, projektują wszystkie nasze produkty od A do Z. Konstruktorzy wykorzystują profesjonalne oprogramowanie do projektowania, modelowania, przeprowadzania symulacji oraz analiz wszystkich produktów wchodzących w skład oferty marki INTERkrąż.

Profesjonalne oprogramowanie

Jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez naszych projektantów, jest program QNK zgodny z normą DIN 22101, służący do podstawowego obliczania oporów ruchu przenośnika oraz jego rozszerzona wersja QNK-TT, wzbogacona o moduł TASMTEST, pozwalająca na obliczanie oporów ruchu oraz trwałości niezależnie dla poszczególnych zestawów krążników, bębnów, punktów nadawy urobku oraz urządzeń czyszczących.

Nasze oprogramowanie pozwala na szybkie przeprowadzenie obliczeń oporów ruchu, mocy napędu, sił w taśmie oraz wytrzymałości taśmy dla przenośnika taśmowego. Program daje możliwość obliczania oporów ruchu dla przenośników o zmiennym kącie nachylenia trasy z napędem czołowym, zwrotnym oraz napędami pośrednimi.
Przydatnym w naszej pracy narzędziem jest również program DynaBelt będący solidnym elementem wspomagającym proces projektowania przenośników taśmowych. DynaBelt umożliwia analizę wyników badań symulacyjnych przeprowadzonych na dyskretnym modelu przenośnika zarówno pod kątem dynamicznym, jak i statycznym.