Laboratorium

Laboratorium

Laboratorium badawczo-rozwojowe firmy INTERkrąż, funkcjonujące w naszej infrastrukturze zakładowej od 2017 roku, ma postawione przed sobą jasno sprecyzowane cele, skupiające się przede wszystkim na stałym rozwijaniu i udoskonalaniu naszych produktów, poszerzaniu oferty asortymentowej, ciągłym podnoszeniu jakości oraz trwałości produkowanych elementów, a także wdrażaniu nowatorskich rozwiązań w procesie produkcyjnym.

Od 2017 roku w firmie INTERkrąż działa laboratorium badawczo-rozwojowe, służące do testowania oraz kontrolowania jakości krążników do przenośników taśmowych. Laboratorium wykonuje badania w zakresie wymagań zarówno normy polskiej PN-M-46606:2010, jak i normy niemieckiej DIN 22112-3. Składa się ono z dziewięciu wysokiej klasy stanowisk badawczych, które, dzięki swojej konstrukcji, pozwalają na wykonanie badań długoterminowych oraz szybkiej oceny wybranych parametrów na życzenie Klienta.

Stanowisko sprawdzania wstępnego oraz kontrolowania stanu dokładności wykonania.

Stanowisko docierania oraz sprawdzania temperatur węzłów łożyskowych.

Stanowisko kontrolowania oporów obracania krążnika. Dwa etapy diagnostyczne:

  • weryfikacja dynamicznego oporu obracania krążnika pod obciążeniem 250 N,
  • sprawdzenie statycznego oporu obracania krążnika.

Stanowisko testowania bicia promieniowego oraz prostoliniowości krążnika.

Stanowisko kontrolowania wyważenia dynamicznego krążnika, którego głównym celem jest ustalenie wielkości oraz położenia masy korekcyjnej.

Stanowisko do sprawdzenia uszczelnienia gniazda łożyskowego krążnika na wodę. Uszczelnienie łożysk powinno zapewnić ochronę przed przedostaniem się wody z zewnątrz i wewnątrz krążnika do wnętrza gniazd łożyskowych oraz zabezpieczyć je przed negatywnymi skutkami pracy krążnika.

Stanowisko kontroli gniazda łożyskowego krążnika na pył. Uszczelnienie łożysk powinno zapewnić pełną ochronę przed przedostaniem się pyłu oraz zanieczyszczeń z zewnątrz oraz wewnątrz    krążnika do wnętrza gniazd łożyskowych, a także zabezpieczyć łożyska przed negatywnymi skutkami pracy krążnika.

Stanowisko testowania przesuwu osiowego, a więc sił pojawiających się podczas pracy krążnika, które przemieszczają płaszcz równolegle do osi w kierunku swego działania.

Stanowisko demontażu krążników oraz sprawdzenia siły oporu przy wyciskaniu osi.